محورهای جشنواره:

  • معماری و شهرسازی سنتی مناطق مختلف استان هرمزگان
  • ظرفیت‌های طبیعی و چشم‌اندازهای گردشگری در استان هرمزگان
  • آیین‌ها و رسومات مردمان مناطق مختلف استان هرمزگان
  • صنایع دستی و هنرهای تزئینی


بخش‌‌ها:

  • الف: فیلم مستند
  • ب: فیلم موبایلی
  • ج: عکس