• مهلت ارسال آثار: ۱۲ بهمن تا ۳۰ بهمن ۹۷  (تا ۲۰ فروردین ۹۸تمدید شد)
  • اعلام نتایج آثار منتخب: ۱۰ اسفند ۹۷
  • برگزاری جشنواره و معرفی برگزیدگان: نیمه دوم اسفند ۹۷ (بهار ۹۸)
  • ارسال آثار صرفا از راه سایت جشنواره به نشانی HormozganeMan.ir امکان‌پذیر است.