۱. شرکت تمامی هنرمندان از سراسر استان هرمزگان در این جشنواره آزاد و مغتنم است.

۲. هر شرکت‌کننده امکان ارسال حداکثر ۵ فیلم در هر بخش دارد.

۳. زمان فیلم‌های مستند حداکثر ۲۰ دقیقه و زمان فیلم‌های موبایلی حداکثر ۵ دقیقه است.

۴. آثار ارسالی می‌بایست تولید سال ۱۳۹۲ و بعد از آن باشند

۵. آثار ساخته‌شده با کلیه فرمت‌های ویدئویی قابل قبول است.

۶. نسخه‌های اصلی فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره حداکثر ۱۰روز پس از اعلام اسامی به دبیرخانه جشنواره به صورت DVD ارسال شود و نسخه‌های ارسالی بازگردانده داده نمی‌شود.

۷. ارسال‌کننده‌ی فرم از طرف دبیرخانه جشنواره به‌عنوان صاحب اثر شناخته می‌شود و تمام مسئولیت حقوقی آن بر عهده فرد ارسال‌کننده است.

۸. دبیرخانه جشنواره اجازه دارد حداکثر ۲دقیقه از فیلم را برای امور تبلیغاتی خود استفاده کند.

۹. چنانچه تهیه‌کننده اثر بخش دولتی باشد، ارائه تائیدیه و موافقت تهیه‌کننده الزامی است.

۱۰. برای تمامی آثار پذیرفته‌شده گواهی شرکت در بخش مسابقه صادر خواهد شد.

۱۱. تصمیم‌گیری در مورد نکات پیش‌بینی‌نشده برعهده دبیرخانه جشنواره است.

۱۲. با توجه به تصميم اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان برای خرید آثار هنری منتخب، در صورت توافق میان دبیرخانه و صاحب اثر، مالکیت مادی و حق پخش و انتشار فیلم‌های منتخب توسط دبیرخانه جشنواره خریداری خواهد شد.

۱۳. شرکت در جشنواره به‌معنای پذیرش قوانین جشنواره است.