۱. شرکت تمامی عکاسان از سراسر استان هرمزگان در این جشنواره آزاد و مغتنم است.

۲. هر شرکت‌کننده می‌تواند در مجموع حداکثر ۱۰ اثر شامل (۱ مجموعه‌عکس و ۹ تک عکس) ارسال کند.

۳. مجموعه‌عکس‌ها بایستی حداقل ۴ و حداکثر ۱۲ فریم داشته باشد.

۴. عکس‌ها باید با فرمتJPG و با کیفیت مطلوب در سایت بارگذاری شود.

۵. عکس‌ها نباید دارای امضا، پاسپارتو، قاب، تاریخ، واتر مارک، لوگو یا هرگونه نشانه‌های تصویری باشند.

۶. برای ارسال مجموعه عکس‌ها الزامی است آنها به ترتیب موردنظر شماره‌گذاری شود.

۷. دبیرخانه فایل‌های آسیب‌دیده و فاقد کیفیت چاپ و نیز آثاری که مقررات شرکت در جشنواره را رعایت نکرده باشند مورد داوری قرار نخواهد داد.

۸. چیدمان چند عکس در یک قاب از نگاه دبیرخانه، تک عکس قلمداد می‌شود نه مجموعه عکس.

۹. ارسال‌کننده اثر از طرف دبیرخانه جشنواره صاحب‌اثر شناخته می‌شود و تمام مسئولیت حقوقی آن بر عهده ارسال‌کننده است.

۱۰. نسخه‌های ارسالی به هیچ وجه عودت داده نمی‌شود.

۱۱. برگزار‌کننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد.

۱۲.به تمامی آثار راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره، گواهی پذیرش اثر اعطا می‌شود.

۱۳. اخذ تصمیم نهایی درباره مواردی که در آیین‌نامه و مقررات پیش‌بینی‌نشده برعهده‌ی دبیرخانه جشنواره است.

۱۴. با توجه به تصميم اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان برای خرید آثار هنری منتخب، در صورت توافق میان دبیرخانه و صاحب اثر، مالکیت مادی و حق پخش و انتشار عکس‌های منتخب توسط دبیرخانه جشنواره خریداری خواهد شد.
۱۵. پس از انجام مرحله داوری، لازم است عکس‌های پذیرفته شده با اندازه‌ی اصلی به دبیرخانه ارسال شود.
۱۶. شرکت در جشنواره به‌معنای پذیرش قوانین جشنواره است.